תכנון ייצור במפעל פשוט

בפוסט זה נציג מה האתגרים לתכנון ייצור בסביבה פשוטה יחסית. למרות שהסביבה היא פשוטה האתגרים עדיין יכולים להיות משמעותיים והמחשבה הנדרשת מהמתכנן חייבת להיות סדורה ומעמיקה. בפוסט זה אני מציג את המבוא לתכנון גדלי מנות, תעדוף מנות הייצור והשגת מינימום זמני סאטאפ ע"י תכנון נכון.

Continue reading