מדדי משאבי אנוש (HR KPI)

משאבי אנוש עוסקים בתחומים רבים בארגון: גיוס, הדרכה, חוקיות שעות עבודה, שכר ועוד. הניהול מחייב מדדים שיאפשרו למחלקה לדעת באיזו מגמה היא נמצאת. אחוז תחלופת עובדים, ניהול ימי העדרות וחופשות, מעקב אחר מגמות שכר ועוד.

Continue reading