מדדי משאבי אנוש (HR KPI)

משאבי אנוש עוסקים בתחומים רבים בארגון: גיוס, הדרכה, חוקיות שעות עבודה, שכר ועוד. הניהול מחייב מדדים שיאפשרו למחלקה לדעת באיזו מגמה היא נמצאת. אחוז תחלופת עובדים, ניהול ימי העדרות וחופשות, מעקב אחר מגמות שכר ועוד.

Continue reading

מדדי תפוקות (Output KPI)

התפוקה היא המוצרים שאנחנו מוכרים. המון משאבים מושקעים בשיפור התפוקות.
כדי לעקוב אחר השינויים הללו בעולם הייצור שבו הכמות ו MIX המוצרים משתנה מדי חודש אנחנו נדרשים להשתמש בכלים ומדדים מתוחכמים.

Continue reading